Van Parys-Stepman bvba

Steenweg Deinze 101 Nazareth

Tel 09 384 47 67 - Fax 09 390 81 58

E-mail: info@ruimdienst.com

 • Grondbreken/ inwerken van mest

   

 • Diepwoelen met 3 tand

 • Freezen van gras en akkerland

 • Ploegen met vijfschaar

 • Zaaiklaarleggen met Rotoreg

 • Zaaien van gras & graangewassen met combinatie  rotoreg - pneumatische zaaimachine

 • Maaien grachten, grasland & braakliggende terreinen met klepelmaaier

 • Injecteren op grasland met hydrotrike met lagedrukbanden

 • Injecteren op bouwland met hydrotrike

 • Injecteren op bouwland met getrokken tank

 • Injecteren op grasland met getrokken tank

 • Aanbrengen en injecteren van alle soorten mengmest

 • Aanbrengen en openspreiden van alle soorten mengmest

 • Vervoer van alle soorten mengmest over lange afstanden

 • Verpompen van mengmest