Van Parys-Stepman bvba

Steenweg Deinze 101 Nazareth

Tel 09 384 47 67 - Fax 09 390 81 58

E-mail: info@ruimdienst.com

 • Ledigen van alle beer -, teer-,  vet - en septische putten

   

 • Ledigen en/of reinigen van regenputten

 • Ontstoppen van Leidingen onder hoge druk

 • Cameraonderzoek

 • Opsporen van geur met rookmachine

 • Kuisen van grote foliebassins en vijvers

 • Opvullen van regenputten en vijvers met water

 • Kuisen van rioleringen (alle diameters)

 • Reinigen van kolken voor gemeenten en openbare besturen

 • Ruimen afvalputten, alle ontstoppingen en reinigingswerken voor industriële doeleinden

 • Afspuiten van allerlei oppervlakten

 • Vervoer van vloeibaar afval naar zuivering- of verwerkingsinstallaties met oplegger

 • Verpompen van water bij overstromingen